Usługi grafologiczne

Mogę Ci pomóc w analizie i interpretacji wszystkich dokumentów, wymagających weryfikacji biegłego sądowego z zakresu analizy pisma ręcznego. Przeprowadzam klasyczne badania pisma ręcznego zarówno z zakresu kryminalistyki, jak i psychografologii.

Opinia biegłego ma wartość dowodu dla organów procesowych (sądów, prokuratur, policji) i może mieć istotny wpływ na śledztwo oraz orzeczenie sądowe. Sporządzony przez grafologa portret psychologiczny może zmienić Twoje życie lub życie ważnych dla Ciebie osób.

Badanie pisma do celów kryminalistycznych

Polecam swoje usługi z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego, tzn.:

  • badania autentyczności podpisów (pełnobrzmiących, skróconych, paraf);
  • badania autentyczności wszelkich dokumentów rękopiśmiennych lub maszynowych z jakąkolwiek adnotacją odręczną (umów, testamentów, ananimów, listów, faktur, itp.);
  • badanie grafologiczne testamentu;
  • badania anonimów – identyfikacja autora rękopisu na podstawie śladu językowego;
  • weryfikacja opinii biegłego grafologa;
  • identyfikacja dzieł sztuki na podstawie badań autorskich sygnatur/podpisów.

Badanie pisma do celów psychologicznych

Zachęcam również do skorzystania z psychologicznych badań pisma ręcznego, które mogą Ci wydatnie pomóc w:

  • poznaniu osobowości autora rękopisu;
  • ocenie stanu emocjonalnego autora rękopisu;
  • analizie i interpretacji mocnych i słabych cech osobowości, które mogą stanowić znakomity wstęp do ważnych zmian w życiu. Przyjmuję zlecenia od organów procesowych oraz osób prywatnych. Wszystkie informacje nt. szczegółów naszej współpracy znajdują się w zakładce badania pisma.