dr Agnieszka Prymak-Sawic

Grafolog Biegły Sądowy

Grafolog w Lublinie

Lingwistyka kryminalistyczna

Lingwistyka kryminalistyczna: stalking, cyberstalking, plagiat, ustalenie autorstwa tekstów na podstawie idiolektu, hejt, mowa nienawiści, groźby – zamów ekspertyzę z zakresu lingwistyki kryminalistycznej!

Badania pisma

Sprawdź pełną ofertę badań pisma ręcznego do celów kryminalistycznych oraz psychologicznych.

O mnie

Nazywam się Agnieszka Prymak-Sawic. Jestem grafologiem biegłym sądowym z zakresu badań dokumentów i pisma ręcznego z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem.

Podrobiona umowa? Sfałszowany podpis? Ktoś wysłał anonim z groźbami? Wątpliwy testament?

Zgłoś się do mnie, konsultacja wstępna jest całkowicie bezpłatna.

Serdecznie zapraszam!

Komu może pomóc grafolog?

Usługi biegłego sądowego z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów i pisma
ręcznego są często wykorzystywane w postępowaniu śledczym przez prokuraturę i policję oraz przez sądy w postępowaniu sądowym. Grafolog pomaga wówczas
zidentyfikować autora kwestionowanego zapisu na podstawie badań grafizmu (pisma ręcznego) oraz/lub śladu językowego. Opinia biegłego ma wartość dowodu dla ww.
postępowań organów sprawiedliwości. Z jego wiedzy i praktyki mogą korzystać także osoby prywatne, którym np. sfałszowano podpis lub wysłano anonim z groźbami.

Ciekawostki o grafologii

„Grafologiczna analiza pisma ręcznego pojawia się często w literaturze pięknej i filmie. Wielkim znawcą tajników ręcznego pisma był Sherlock Holmes. Dzięki błyskotliwej analizie porównawczej charakterów pisma ojca i syna rozwiązuje on zagadkę tajemniczego zabójstwa w noweli Dziedzice w Reigate. Film J. Edgar poświęcony życiu najsłynniejszego szefa FBI (w roli głównej Leonardo di Caprio) pokazuje, jak ważną metodą śledztwa była wówczas nowoczesna analiza grafologiczna. Grafolog występuje również pierwszym odcinku Stawki większej niż życie jako ostateczny argument potwierdzający tożsamość Hansa Klossa. Czy zatem filmowy Janek potrafił tak doskonale podrobić podpis prawdziwego Klossa, że wprowadził w błąd eksperta niemieckiej Abwehry? Ależ absolutnie nie! Grafologia nie zna fałszerstw idealnych! Po prostu ekspertyza została przechwycona przez polski wywiad i dzięki temu J-23 mógł znowu nadawać….”

„Grafologia jest nauką stosunkowo młodą. Pierwszy traktat na temat badania pisma ręcznego został wydany w 1625 r. we Włoszech i nosił tytuł: Jak rozpoznać naturę i charakter człowieka na podstawie jego pisma. Jego autorem był Camillo Baldi – doktor filozofii i medycyny na Uniwersytecie w Bolonii. Warto jednak wspomnieć, że znaczenie indywidualnego charakteru pisma dostrzegano już wcześniej: robił to np. Swetoniusz w swoich słynnych Żywotach cezarów. Rodzaje horoskopów na podstawie wykaligrafowanych znaków stawiali również uczeni w starożytnych Chinach.”

„Podstawy nowoczesnej analizy pisma, jak również sam termin “grafologia”, stworzył w latach siedemdziesiątych XIX wieku francuski badacz Jean-Hippolyte Michon. Zgromadził tysiące próbek przeróżnych charakterów pisma, które poddał gruntowanej analizie porównawczej.”

„Najsłynniejszym przypadkiem w historii polskiej grafologii jest bez wątpienia kwestia domniemanej agenturalności Lecha Wałęsy. Sprawa budzi ogromne emocje, a opinia grafologów przeprowadzona na zlecenie pełnomocników byłego prezydenta, kwestionuje ekspertyzy przeprowadzone przez biegłych IPN. Nie rozstrzygając sprawy w żadną stronę (jest to niemożliwe bez pełnego dostępu do akt), warto przypomnieć, że rzetelnie przeprowadzona analiza pisma ręcznego, pozwala w stopniu prawdopodobieństwa graniczącym z pewnością zidentyfikować (bądź też wykluczyć) autora odręcznego zapisu.”

Czym zajmuje się biegły z zakresu grafologii?

Biegły z zakresu grafologii to specjalista, który zajmuje się badaniem i analizowaniem pisma ręcznego i podpisów. Jego głównym zadaniem jest ustalenie autentyczności dokumentów oraz identyfikacja wykonawcy pisma. W procesie rekrutacji może być również wykorzystany w celu przeprowadzenia badań psychologicznych pisma aplikanta. Biegły grafolog wykonuje swoje zadania na zlecenie organów procesowych, a jego opinię można wykorzystać w postępowaniach karnych, cywilnych czy też w procesach rekrutacyjnych.

Biegły z zakresu grafologii w swojej pracy stosuje różnorodne metody badawcze, w tym badania porównawcze pisma ręcznego. W swojej ekspertyzie grafologicznej zajmuje się analizą mikroskopową i skomplikowanymi pomiarami, aby na podstawie próbki pisma stwierdzić autentyczność dokumentów. Biegły grafolog bierze pod uwagę charakter pisma, który jest unikalny dla każdej osoby. Badania porównawcze pisma ręcznego i podpisów są jednymi z najważniejszych metod stosowanych w grafologii.

Zajęcia z grafologii pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu ekspertyzy dokumentów oraz kryminalistycznych badań pisma ręcznego. Biegły z zakresu grafologii zajmuje się opracowaniem materiału o różnym stopniu trudności. Praktyczne ćwiczenia i analizy mikroskopowe pozwalają na sprawdzenie poprawności wykonania badań pismoznawczych. Usługi świadczone przez biegłych grafologów obejmują sporządzanie ekspertyz pismoznawczych oraz tablic poglądowych z porównawczymi pismami ręcznymi. Biegły z zakresu grafologii wykonuje swoje zadania sumiennie i rzetelnie, aby wyciągnąć wnioski końcowe na podstawie materiału dowodowego i porównawczego.

Weryfikacja autentyczności dokumentów i pisma ręcznego

Weryfikacja autentyczności dokumentów i pisma ręcznego to proces, który ma na celu ustalenie, czy dane dokumenty i pisma zostały wykonane przez autentycznego wykonawcę. W ramach takiej weryfikacji wykorzystuje się różnego rodzaju metody i techniki, w tym badania porównawcze pisma ręcznego, analizę mikroskopową.

Podczas weryfikacji autentyczności podpisu dokumentów i pisma ręcznego ważne jest, aby biegły z zakresu grafologii brał pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak styl pisania, cechy charakterystyczne rękopisu, skłonności do pewnych form zapisu, a także indywidualne cechy danego autora. W procesie takiej weryfikacji konieczne jest także sprawdzanie poprawności wykonania podpisów, paraf i innych elementów pisma ręcznego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i technik można precyzyjnie stwierdzić autentyczność dokumentów i pisma ręcznego, co jest szczególnie istotne w przypadku różnego rodzaju zleceń organów procesowych czy też w trakcie prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych.

Analiza pisma

Analiza pisma to proces polegający na badaniu różnych aspektów związanych z charakterystyką danego pisma. W sposób oryginalny i profesjonalny taka analiza może być przeprowadzona przez biegłego z zakresu grafologii, który wykorzystuje w tym celu różnego rodzaju techniki i narzędzia. W ramach takiej analizy biegły bada m.in. styl pisania, cechy charakterystyczne rękopisu, skłonności do pewnych form zapisu i inne elementy pisma, które pozwalają na ustalenie indywidualnych cech danego autora.

W ramach analizy pisma w sposób oryginalny i profesjonalny biegły z zakresu grafologii bierze pod uwagę także kontekst, w jakim dany tekst został napisany oraz osobowość autora. Dzięki temu można dokładniej określić znaczenie poszczególnych elementów pisma. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i metod biegły z zakresu grafologii jest w stanie dokładnie przebadać każdy element pisma, co pozwala na wyciąganie precyzyjnych wniosków.

Ekspertyza pismoznawcza

Ekspertyza pismoznawcza pozwala na stwierdzenie autentyczności dokumentów. Jest to proces skomplikowany i wymagający specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Biegły pismoznawca zajmuje się analizą materiału dowodowego i porównawczego, w celu stwierdzenia, czy dany zapis lub podpis zostały wykonane przez daną osobę. W toku ekspertyzy biegły analizuje różne cechy charakterystyczne dla danego autora, takie jak: kształt liter, nachylenie, odległość między literami.

Biegły pismoznawca w swojej pracy korzysta z różnych technik i narzędzi, w tym analizy mikroskopowej oraz skomplikowanych pomiarów. Wnioski końcowe, jakie biegły przedstawia na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy, stanowią ważny element w procesie sądowym i mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.