RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informuję, że:

Administratorem Państwa danych jest firma DR AGNIESZKA PRYMAK-SAWIC GRAFOLOG ONLINE, adres: 20-453 Lublin, ul. A. Fredry 36 c/4, e-mail: agnieszka.prymaksawic@vp.pl

Państwa dane traktowane są z należytą starannością, zgodnie z zobowiązaniami wynikłymi z przepisów ochrony danych osobowych, tzn. że:

1. przetwarzane są w celu świadczenia usług z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów i pisma ręcznego;

2. będą przechowywane przez czas nieokreślony;

3. macie Państwo prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celach powyższych proszę wysłać e-mail na adres agnieszka.prymaksawic@vp.pl