Ekspertyzy kryminalistyczne

Realizuję usługi grafologiczne – ekspertyzy kryminalistyczne z zakresu grafologii i badań pisma ręcznego na temat:

 • Grafologiczne badanie pisma ręcznego

 • Grafologiczne badanie podpisów nieczytelnych, paraf, skróconych i podpisów czytelnych (pełnobrzmiących)

 • Badanie grafologiczne testamentów;

 • Badanie grafologiczne umów, weksli, listów pożegnalnych;

 • Badanie grafologiczne kopii dokumentów;

 • Weryfikacja opinii biegłego grafologa;

 • Psychologiczne badanie pisma ręcznego;

 • Grafologiczne badanie pisma patologicznego

  ORAZ – NOWOŚĆ!

 • Lingwistyka kryminalistyczna: cyberprzemoc, stalking, mobbing, ustalenie autorstwa anonimów, plagiat, hejt, groźby, mowa nienawiści – wykonam ekspertyzę językoznawczą, która opisze ślad językowy i udowodni, że treść tekstu nosi znamiona przestępstwa